Cập nhật HPG – Nâng khuyến nghị lên Mua vào nhờ triển vọng khởi sắc

Sự kiện: Phân tích sâu KQKD Q4/2023

KQKD Q4/2023 gây bất ngờ tích cực nhờ tỷ suất lợi nhuận vượt dự báo trên cơ sở Công ty quản lý hàng tồn kho hiệu quả hơn và đẩy mạnh tiêu thụ thành công ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

 

Tác động: Tăng bình quân 26% dự báo EPS năm 2024-2025

Dựa trên những yếu tố làm tỷ suất lợi nhuận cao hơn dự báo trong Q4/2023, HSC điều chỉnh tăng giả định tỷ suất lợi nhuận cho năm 2024-2025. Với quy mô doanh thu lớn của HPG, tỷ suất lợi nhuận chỉ cần một biến động nhỏ cũng sẽ có tác động đáng kể tới lợi nhuận thuần. Nhìn chung, HSC tăng lần lượt 19,6% và 31,3% dự báo lợi nhuận thuần cho năm 2024 & 2025. Theo dự báo mới này – sát với dự báo thị trường – lợi nhuận thuần năm 2024 & 2025 sẽ tăng trưởng lần lượt 79,4% (đạt 12,3 nghìn tỷ đồng) và 37,4% (đạt 16,9 nghìn tỷ đồng).

Cùng với dự báo lần đầu cho năm 2026 với lợi nhuận thuần đạt 21,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 25,6% nhưng thấp hơn 10% so với dự báo của thị trường, chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 3 năm đạt 45,8%. Tại thị trường trong nước, động lực tăng trưởng của HPG nhiều khả năng sẽ nhờ Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công và nền kinh tế phục hồi. Ngoài ra, nhà máy DQSC giai đoạn 2 đi vào hoạt động cũng sẽ giúp nâng cao tăng trưởng.

Định giá và khuyến nghị

Sau khi giá cổ phiếu tăng 6,5% trong 3 tháng qua, HPG đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 13,7 lần. Mặc dù định giá này cao hơn đáng kể so với bình quân 7 năm ở mức 10,2 lần nhưng chúng tôi tin rằng Công ty đang trong giai đoạn đầu của quá trình phục hồi nên hệ số P/E cao hơn bình quân là điều bình thường. Dựa trên dự báo lợi nhuận hiện tại cho đến năm 2025, P/E của HPG sẽ giảm xuống 10,6 lần. Đối với định giá P/B, HPG đang giao dịch với P/B dự phóng năm 2024 là 1,45 lần, thấp hơn nhiều so với bình quân 7 năm ở mức 1,86 lần.

Sau khi nâng dự báo lợi nhuận, HSC tăng 17% giá mục tiêu theo phương pháp DCF lên 37.800đ (tiềm năng tăng giá 31%) và nâng khuyến nghị đối với HPG lên Mua vào (từ Tăng tỷ trọng).

Tốc độ phục hồi diễn ra nhanh hơn dự kiến; nâng khuyến nghị lên Mua vào

KQKD Q4/2023 của HPG vượt dự báo của chúng tôi nhờ tỷ suất lợi nhuận cải thiện, trên cơ sở sản lượng tiêu thụ tăng lên và quản lý hàng tồn kho hiệu quả. Đây là những dấu hiệu cho thấy quá trình phục hồi đang diễn ra nhanh hơn giả định trước đó của chúng tôi. Dựa trên xu hướng hiện tại, HSC tăng dự báo cho năm 2024-2025 (và đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2026). Theo đó, lợi nhuận thuần dự báo tăng trưởng với tốc độ CAGR 3 năm là 45,8% (nhờ đóng góp công suất mới từ nhà máy DQSC giai đoạn 2 từ năm 2025). HSC nâng khuyến nghị đối với HPG lên Mua vào (từ Tăng tỷ trọng) với giá mục tiêu mới là 37.800 (tiềm năng tăng giá 31%). Hệ số P/E cao hơn bình quân quá khứ của HPG là điều bình thường do Công ty đang trong giai đoạn đầu của quá trình phục hồi.

Phân tích KQKD Q4/2023

KQKD Q4/2023 HPG đã đem lại tích cực bất ngờ với lợi nhuận thuần đạt 2.973 tỷ đồng, chuyển biến mạnh mẽ so với lỗ thuần 1.992 tỷ đồng trong Q4/2022, tăng 48,3% so với quý trước và cao hơn 34% so với dự báo của HSC. Những nguyên nhân chính bao gồm:

  • Sản lượng tiêu thụ tăng trưởng mạnh: Tăng 37% so với cùng kỳ và tăng 23,5% so với quý trước, dẫn đầu là mảng thép xây dựng. Chúng tôi đã thảo luận về sản lượng tiêu thụ trong báo cáo Sản lượng tháng 12 khả quan nhờ nhu cầu trong nước hồi phục, HSC, xuất bản ngày 9/1/2024.
  • Quản lý tốt chi phí đầu vào: Mặc dù giá quặng sắt và than cốc trên thị trường thế giới tăng mạnh, HPG vẫn kiểm soát nguồn đầu vào tốt hơn dự kiến với việc tăng nguồn cung trong nước với mức giá rẻ hơn.

HSC dự báo tỷ trọng nguồn cung quặng sắt trong nước tăng đáng kể lên 30% tổng nhu cầu từ 20% trước đó. Ngoài ra, công suất hoạt động tăng lên cũng giúp giảm chi phí khấu hao trên một đơn vị sản phẩm. Chúng tôi lưu ý rằng HPG đã bắt đầu nâng cấp một lò cao (BF) từ cuối Q3/2023. Trong Q4/2023, HPG đã vận hành vượt công suất tại 6 lò cao hiện tại. Từ đó, tỷ suất lợi nhuận gộp Q4/2023 đã tăng lên 13% từ 12,6% trong Q3/2023 và -3,4% trong Q4/2022.

  • Chi phí lãi vay và chi phí bán hàng thấp hơn dự báo: Mặc dù sản lượng xuất khẩu tăng mạnh 245% so với cùng kỳ và tăng 9% so với quý trước, chi phí xuất khẩu/vận chuyển lại giảm mạnh xuống 202 tỷ đồng (giảm 61% so với cùng kỳ và giảm 40% so với quý trước). Trong khi đó, mặt bằng lãi suất giảm xuống trong Q4/2023 đã giúp chi phí lãi vay giảm xuống 711 tỷ đồng (giảm 24% so với cùng kỳ và giảm 17% so với quý trước).
  • Lãi tỷ giá và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: HPG ghi nhận lãi tỷ giá 60 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng 149 tỷ đồng trong Q4/2023. Nếu loại trừ các khoản mục không thường xuyên, lợi nhuận thuần từ HĐSXKD Q4/2023 đạt 2.908 tỷ đồng, so với lỗ 2.007 tỷ đồng trong Q4/2022 và tăng trưởng 33,4% so với quý trước.

Theo đó, tỷ suất lợi nhuận thuần Q4/2023 tăng lên 8,6% từ -7,7% trong Q4/2022 và 7% trong Q3/2023.

Nhờ KQKD Q4/2023 khởi sắc, lợi nhuận thuần cả năm 2023 của HPG đạt 6.835 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2022 nhưng vượt 13% dự báo của chúng tôi, với doanh thu thuần cả năm đạt 118.953 tỷ đồng (giảm 16% so với năm 2022).

Bảng CĐKT và dòng tiền

Theo HPG, tại thời điểm cuối năm 2023, Công ty đã hoàn thành 45% tiến độ xây dựng dự án DQSC giai đoạn 2. HPG đã giải ngân tổng cộng 22,6 nghìn tỷ đồng cho dự án DQSC giai đoạn 2 trên tổng vốn đầu tư cho dự án này là 70 nghìn tỷ đồng. Phần lớn vốn đầu tư dự kiến sẽ được giải ngân từ cuối nửa cuối năm 2024 đến nửa đầu năm 2025, chủ yếu liên quan đến việc lắp đặt máy móc và thiết bị.

Tổng nợ vay của HPG tăng lên 65,4 nghìn tỷ đồng (tăng 12,9% so với cùng kỳ và tăng 12,8% so với quý trước) tính đến cuối năm 2023. Trong đó, nợ ngắn hạn (chủ yếu dùng cho vốn lưu động) là 55 nghìn tỷ đồng (tăng 17,6% so với cùng kỳ và tăng 11,7% so với quý trước) và nợ dài hạn, dùng để tài trợ vốn đầu tư, là 10,4 nghìn tỷ đồng (giảm 6,7% so với cùng kỳ nhưng tăng 18,9% so với quý trước). Nợ dài hạn tăng so với quý trước chủ yếu liên quan đến việc giải ngân cho dự án DQSC giai đoạn 2, trong khi vay ngắn hạn ngân hàng tăng so với quý trước do nhu cầu vốn lưu động tăng lên. Nhờ tiền mặt tăng lên, trên cơ sở KQKD Q4/2023 tích cực, nợ thuần tăng 9,3% so với quý trước – thấp hơn mức tăng tổng nợ vay – lên 31 nghìn tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH là 0,3 lần (từ 0,24 lần trong Q4/2022 và 0,28 lần trong Q3/2023).

Tại thời điểm cuối năm 2023, giá trị hàng tồn kho của HPG là 34,5 nghìn tỷ đồng (giảm 3,4% so với cùng kỳ nhưng tăng 3% so với quý trước), tương đương 3,5 tháng sản xuất. HSC lưu ý giá trị các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2023 là 6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh từ 4 nghìn tỷ đồng trong Q3/2023 và 3 nghìn tỷ đồng trong Q4/2022, do doanh thu tăng mạnh.

Cập nhật giá thép

Giá thép giao dịch trong biên độ hẹp kể từ kỳ nghỉ Tết.

Đối với thép xây dựng, thép cuộn đang giao dịch ở mức 14.460đ/kg (tăng 2,8% so với đầu năm) và thép thanh đang giao dịch ở mức 14.550đ/kg (tăng 2,5% so với đầu năm). Theo quan sát của HSC, giá thép xây dựng của HPG thấp hơn 5% so với các công ty cùng ngành như TISCO (TIS; Chưa khuyến nghị).

Theo chúng tôi, HPG đang tập trung đẩy mạnh tiêu thụ hết mức có thể để nâng cao tối đa công suất hoạt động cơ sở vật chất hiện tại, từ đó giúp giảm chi phí khấu hao trên mỗi đơn vị sản phẩm. Do đó, việc đưa ra mức giá rất cạnh tranh giúp HPG có thêm dư địa để giành thị phần (35% trong năm 2023). Chi phí sản xuất thấp nhất là yếu tố chính giúp HPG có thể thực hiện điều này.

HRC: Trước kỳ nghỉ Tết, giá HRC đang giao dịch ở mức 610 USD/tấn cho các đơn hàng giao tháng 4/tháng 5. Mức giá bán này hiện đã giảm 30 USD/tấn so với trước đó, do giá thép tương lai của Trung Quốc sụt giảm, giá nguyên liệu đầu vào giảm xuống và thị trường chậm lại do sát kỳ nghỉ Tết tại Việt Nam.

Chi phí đầu vào: HSC nhận thấy giá quặng sắt và than cốc chiếm khoảng 70% tổng giá thành sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm của HPG. Do đó, biến động giữa giá quặng sắt và than cốc so với giá bán bình quân ảnh hưởng đáng kể đến tỷ suất lợi nhuận của HPG. Xu hướng giảm của giá quặng sắt và than cốc gần đây đã giúp giảm bớt sức ép lên tỷ suất lợi nhuận như lo ngại của chúng tôi trong Q4/2023.

Như trong Biểu đồ 6-7, giá quặng sắt hiện đang giao dịch ở mức 130 USD/tấn, giảm 10% so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 1/2024. Trong khi đó, than cốc đang giao dịch ở mức 317 USD/tấn, giảm 5% so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 10/2023.

 

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời