Cập nhật HPG – Kế hoạch tăng trưởng 46% lợi nhuận trong năm 2024

Kế hoạch tăng trưởng 46% lợi nhuận trong năm 2024

  • HPG đã đưa ra kế hoạch kinh doanh ấn tượng cho năm 2024 với doanh thu thuần dự kiến đạt 140 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 17,7%) và lợi nhuận thuần dự kiến đạt 10 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 46,3%).
  • Mục tiêu doanh thu thuần của HPG sát với dự báo của HSC là 142 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 19,7%) trong khi mục tiêu lợi nhuận thuần thấp hơn 18% so với dự báo của chúng tôi là 12,3 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 79,4%).
  • Sau 2 năm liên tiếp không đạt mục tiêu do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, HPG đã đặt ra các mục tiêu khả thi hơn trong năm nay.
  • HPG cũng đề xuất phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% cho năm 2023, dự kiến chi trả vào Q2/2024. HSC duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu 37.800đ (tiềm năng tăng giá 26%). Giá cổ phiếu giảm trong ngắn hạn là cơ hội tốt để mua vào.

Sự kiện: Công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2024

HPG sẽ tổ chức ĐHCĐ vào ngày 11/4/2024. Chiều ngày 11/3, Công ty đã công bố tài liệu ĐHCĐ với những nội dung cụ thể như sau:

HPG đặt kế hoạch kinh doanh với mức tăng trưởng mạnh…

Cho năm 2024, HPG đặt mục tiêu lợi nhuận thuần đạt 10 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 46,3%) và doanh thu thuần đạt 140 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 17,7%).

Trong các cuộc thảo luận trước đó, Công ty cho biết sẽ đặt mục tiêu tăng ít nhất 10% sản lượng sản xuất/sản lượng tiêu thụ đối với thép trong năm nay, do kỳ vọng sự phục hồi của thị trường BĐS trong nước từ nửa cuối năm 2024 trở đi và ảnh hưởng tích cực từ mặt bằng lãi suất thấp.

Sau khi HPG không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023 do tình hình kinh doanh khó khăn khi thị trường BĐS đóng băng và lãi suất ở mức cao trong 2 năm qua, HSC cho rằng Công ty có khả năng đang đặt ra mục tiêu lợi nhuận thuần thận trọng hơn cho năm nay để đảm bảo hoàn thành vượt mức.

…nhưng HSC cho rằng mục tiêu lợi nhuận thuần này vẫn khiêm tốn

Mục tiêu doanh thu thuần năm 2024 của HPG sát với dự báo của chúng tôi là 142 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 19,7%). Dự báo của HSC hơi cao hơn so với HPG do chúng tôi tăng 16% giả định sản lượng tiêu thụ.

Trong khi đó, kế hoạch lợi nhuận thuần của HPG thấp hơn 18% dự báo hiện tại của chúng tôi là 12,3 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 79,4%). HPG đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận thuần năm 2024 chỉ là 7,14% trong khi tỷ suất lợi nhuận thuần Q3/2023 và Q4/2023 đều tăng, đạt lần lượt 7% và 8,6%.

Với tình hình thị trường khởi sắc và sản lượng tiêu thụ dự kiến tăng (hiệu quả theo quy mô lớn hơn), chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận thuần năm 2024 của HPG cũng sẽ dần cải thiện.

Do đó, HSC cho rằng mục tiêu tỷ suất lợi nhuận thuần 7,14% mà HPG đặt ra cho năm 2024 là khiêm tốn. Chúng tôi giữ nguyên dự báo lợi nhuận thuần và tỷ suất lợi nhuận thuần lần lượt đạt 12,3 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 79,4%) và 8,6% (cao hơn so với năm 2023 ở mức 5,7%).

Chính sách cổ tức năm 2023-2024

Cho năm 2023 – trong ĐHCĐ sắp tới, HPG sẽ trình cổ đông thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 10% (từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận giữ lại). Cụ thể như sau:

  • Đề xuất phương án tăng 10% vốn điều lệ từ 58.148 tỷ đồng lên 63.953 tỷ đồng.
  • Thời gian phát hành/thời gian chi trả dự kiến vào Q2/2024.

Cho năm 2024 – HPG cũng sẽ trình bày kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ 10% cho năm 2024, nhưng hiện tại vẫn chưa quyết định phương thức chi trả bằng tiền mặt hay cổ phiếu.

Các đề xuất khác cho ĐHCĐ

Trong ĐHCĐ sắp tới, HPG cũng sẽ trình bày phương án phân phối lợi nhuận như sau:

  • Quỹ khen thưởng phúc lợi – trích lập tối đa 5% lợi nhuận thuần sau kiểm toán trong năm 2024. Cho năm tài chính 2023, công ty trích lập 5% tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2023 và tương đương mức 340 tỷ đồng.
  • Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Tập đoàn và Ban điều hành các công ty thành viên – tối đa 5% phần lợi nhuận thuần vượt kế hoạch 10 nghìn tỷ đồng năm nay. Cho năm tài chính 2023, Công ty không trích lập quỹ này vì không đạt mục tiêu lợi nhuận thuần.
  • Quỹ đầu tư phát triển – ủy quyền cho TGĐ xem xét quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể (năm 2023 là 0% LNST).
  • Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát – tối đa 1% lợi nhuận thuần sau kiểm toán của năm 2024. Khoản trích lập này trong năm 2023 là 68 tỷ đồng.

Duy trì khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu 37.800đ (tiềm năng tăng giá 26%)

HSC tin rằng HPG sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thuần đặt ra cho năm 2024 là 10 nghìn tỷ đồng và đạt được dự báo của chúng tôi ở mức 12,3 nghìn tỷ đồng, nhờ thị trường BĐS ấm lên và nhờ Chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trên toàn quốc. Sản lượng sản xuất cao hơn sẽ tạo ra quy mô về mặt kinh tế/hiệu quả lớn hơn và giúp giảm giá thành sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm. Chúng tôi tin rằng trong năm nay, bên cạnh sự tăng trưởng về sản lượng tiêu thụ thì tỷ suất lợi nhuận tăng cũng sẽ là yếu tố then chốt giúp nâng cao lợi nhuận.

HPG đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 14 lần, cao hơn bình quân 7 năm qua ở mức 10,2 lần. Do HPG vẫn đang trong giai đoạn đầu phục hồi, HSC dự báo lợi nhuận trong giai đoạn 2024-2026 sẽ tăng trưởng mạnh với tốc độ CAGR 3 năm đạt 46%, phản ánh hợp lý mức định giá cao hơn trong giai đoạn này. Tuy nhiên, cổ phiếu HPG vẫn rẻ vì P/B dự phóng năm 2024 là 1,54 lần, thấp hơn so với bình quân 7 năm qua ở mức 1,86 lần.

Bên cạnh đó, với triển vọng TTCK Việt Nam có thể được nâng hạng lênThị trường mới nổi, chúng tôi tin rằng HPG là một trong số ít cổ phiếu đáp ứng toàn bộ các tiêu chí về thanh khoản cao, tỷ lệ FOL khả dụng lớn, vốn hóa lớn với vị thế đầu ngành và là một trong những bên hưởng lợi chính từ câu chuyện đầu tư công và sự phục hồi của thị trường BĐS trong năm nay và năm sau.

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào đối với HPG với giá mục tiêu 37.800đ (tiềm năng tăng giá 26%). Việc giá cổ phiếu điều chỉnh trong ngắn hạn (nếu có) sẽ là cơ hội tốt để mua cổ phiếu HPG.

 

 

 

Nguồn: Research HSC
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán
Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời