Cập nhật PC1 – Hạ khuyến nghị sau khi giá cổ phiếu tăng mạnh gần đây

Sự kiện: Giá cổ phiếu tăng mạnh gần đây

Diễn biến giá cổ phiếu PC1 rất tích cực gần đây, tăng lần lượt 10% và 11% trong 1 tháng và 3 tháng qua, có thể nhờ những nguyên nhân sau: (i) tiến độ xây dựng gần đây của đường dây tải điện 500kV Quảng Trạch – Phố Nối (dự án truyền tải lớn nhất cả nước) với PC1 là nhà thầu lớn nhất; và (ii) CTCP BEHS và các bên liên quan đã thoái thành công 23% vốn cổ phần nắm giữ tại PC1 vào tháng 1/2024. Lưu ý rằng nhóm này đã nắm giữ tỷ lệ sở hữu lớn tại PC1 từ tháng 5/2020 và tiết lộ ý định thoái vốn vào đầu năm 2023 nhưng không thể tìm được người mua cho đến gần đây. Tình trạng này đã gây ra sức ép bán ra tiềm ẩn đối với cổ phiếu PC1.

Tác động: Giảm lần lượt 28% và 20% dự báo EPS năm 2024-2025

HSC giảm lần lượt 28% và 20% dự báo EPS cho năm 2024 và 2025 và giảm 27% giả định giá bán bình quân của nickel, theo đó tỷ suất lợi nhuận mảng khai thác nickel giảm xuống mức rất thấp (mảng nickel đóng góp 15% LNTT năm 2023 của PC1). HSC giữ nguyên giả định và dự báo đối với các mảng kinh doanh khác. Theo những dự báo mới, lợi nhuận HĐKD cốt lõi dự báo tăng trưởng 131% trong năm 2024 từ mức nền thấp năm 2023 sau đó tăng trưởng 44% trong năm 2025. Chúng tôi cũng đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2026 với lợi nhuận thuần tăng trưởng 26%.

Theo dự báo mới của chúng tôi – thấp hơn lần lượt 17% và 12% cho năm 2024 và 2025 so với dự báo của thị trường (do thị trường chậm điều chỉnh dự báo) – lợi nhuận HĐKD cốt lõi giai đoạn 2023-2026 sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 61%.

Định giá và khuyến nghị

Giá cổ phiếu PC1 đã tăng 10% trong 1 tháng qua và đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 19,6 lần, thấp hơn 0,1 độ lệch chuẩn so với bình quân từ tháng 2/2021. Mặc dù tăng 2% giá mục tiêu lên 33.700đ – do tác động tích cực từ việc giảm giả định WACC lớn hơn tác động tiêu cực từ việc giảm dự báo lợi nhuận năm 2024-2025 – nhưng HSC hạ khuyến nghị đối với PC1 xuống Tăng tỷ trọng (từ Mua vào) với tiềm năng tăng giá là 16%.

Giá cổ phiếu tăng mạnh gần đây, giá nickel giảm = hạ khuyến nghị xuống Tăng tỷ trọng

Mặc dù HSC giảm đáng kể dự báo lợi nhuận thuần năm 2024-2025 nhưng triển vọng lợi nhuận trong 3 năm tới vẫn tích cực nhờ PC1 có khả năng sẽ hưởng lợi từ việc đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống điện của Việt Nam (mặc dù KQKD mảng khai thác nickel kém tích cực do giá quặng nickel giảm). Theo đó, lợi nhuận thuần giai đoạn 2023-2026 dự báo tăng trưởng với tốc độ CAGR 61% (từ mức nền thấp trong năm 2023). Giá cổ phiếu PC1 đã tăng 10% trong 1 tháng qua và đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 19,6 lần, thấp hơn 0,1 độ lệch chuẩn so với bình quân từ tháng 2/2021. HSC hạ khuyến nghị đối với PC1 xuống Tăng tỷ trọng (từ Mua vào) và tăng 2% giá mục tiêu lên 33.700đ (nhờ giảm giả định WACC), tương đương tiềm năng tăng giá 16%.

Tóm tắt KQKD Q4/2023 & năm 2023

PC1 đã công bố KQKD Q4/2023 gây thất vọng với doanh thu đạt 2.605 tỷ đồng (tăng 10,3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận HĐKD cốt lõi đạt 60 tỷ đồng (giảm 61,9% so với cùng kỳ). Doanh thu thấp hơn 6% so với dự báo của chúng tôi trong khi lợi nhuận HĐKD cốt lõi thấp hơn 65% so với dự báo do KQKD mảng khai thác nickel thấp hơn dự báo và chi phí bán hàng & quản lý vượt dự báo (136 tỷ đồng, tăng 101% so với cùng kỳ và cao hơn 50% so với dự báo của chúng tôi).

Trong quý, doanh thu và lợi nhuận gộp 2 mảng kinh doanh chính của PC1 (phát điện và xây dựng điện) cải thiện so với quý trước nhưng giảm so với cùng kỳ, nhìn chung sát với dự báo của HSC. Thông tin chi tiết như sau:

  • Doanh thu mảng điện tăng 8,8% so với quý trước nhưng giảm 12,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp tăng 16,3% so với quý trước nhưng giảm 21,4% so với cùng kỳ do mùa mưa (tháng 7 – tháng 11) giúp duy trì sản lượng thủy điện nhưng tổng lượng mưa cả năm giảm do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.
  • Doanh thu mảng xây dựng điện tăng 138,2% so với quý trước nhưng giảm 24,1% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận gộp tăng 100,5% so với quý trước nhưng giảm 64,7% so với cùng kỳ do các dự án hạ tầng điện trọng điểm chỉ được khởi công vào cuối Q3/2023 sau 9 tháng chậm phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 (Quy hoạch điện 8) và chậm đầu tư do thủ tục hành chính chậm trễ.

Đáng chú ý, giá nickel trong quý giảm xuống khoảng 16.600 USD/tấn, giảm 22% so với mức bình quân 21.300 USD/tấn của Q3/2023 và thấp hơn 25% dự báo của chúng tôi ở mức 22.000 USD/tấn, từ đó khiến doanh thu và lợi nhuận mảng khai thác nickel thấp hơn dự báo.

Tính chung cả năm 2023, lợi nhuận HĐKD cốt lõi của PC1 giảm 64% so với cùng kỳ (thấp hơn 27% so với dự báo của HSC) và doanh thu giảm 7% so với cùng kỳ (gần sát với dự báo của HSC). Lợi nhuận HĐKD cốt lõi của PC1 thấp hơn dự báo của chúng tôi do chi phí bán hàng & quản lý vượt dự báo trong tỷ suất lợi nhuận mảng khai khoáng thấp hơn dự báo. Trong khi đó, doanh thu và lợi nhuận gộp các mảng kinh doanh khác sát với dự báo của chúng tôi.

Trên thực tế, KQKD 2 mảng chính của PC1 sụt giảm mạnh đến mức dòng doanh thu mới từ mảng quản lý BĐS KCN và khai thác nickel cũng không đủ bù đắp. Lưu ý rằng việc sản lượng điện sụt giảm do hiện tượng El Nino & sự sụt giảm của mảng xây dựng do QHĐ 8 bị trì hoãn đã nằm trong dự báo của chúng tôi.

Triển vọng giai đoạn 2024-2026

Triển vọng tích cực đối với hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi…

HSC vẫn duy trì quan điểm các mảng kinh doanh cốt lõi của PC1, ngoại trừ mảng khai thác nickel, sẽ cải thiện so với năm 2023. Do đó, chúng tôi nhìn chung giữ nguyên dự báo đối với các mảng kinh doanh cốt lõi, ngoại trừ mảng khai thác nickel. Cụ thể như sau:

  • Doanh thu mảng điện dự báo tăng trưởng nhẹ 3% trong năm 2024 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kéo dài sang mùa hè năm 2024 sau đó tiếp tục tăng trưởng 18% trong năm 2025 do hiện tượng El Nino suy yếu và hiện tượng La Nina có thể quay trở lại vào cuối năm 2024. HSC dự báo doanh thu mảng điện tăng trưởng 8% trong năm 2026 nhờ nhà máy thủy điện mới đi vào hoạt động.
  • PC1 nhận được phê duyệt đầu tư cho 2 nhà máy thủy điện mới (Bảo Lạc A 30MW và Thượng Hà 13MW) và sẽ khởi công xây dựng 2 nhà máy này trong Q3/2024. HSC đã đưa 2 dự án này vào mô hình dự báo, từ đó tăng 2% giá mục tiêu đối với PC1 mặc dù giảm lần lượt 28% và 20% dự báo lợi nhuận năm 2024 và 2025.
  • Doanh thu mảng xây dựng dự báo tăng trưởng 91% trong năm 2024 sau đó tăng trưởng 20% trong năm 2025 từ mức nền thấp năm 2023 do Chính phủ đẩy mạnh đầu tư vào công suất truyền tải và phát điện mới để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng gia tăng trong nước. Cho năm 2026, HSC dự báo mảng xây dựng sẽ tiếp tục tăng trưởng 10% từ mức nền tương đối cao trong năm 2025 dựa trên kế hoạch đầu tư mạnh mẽ của Chính phủ vào hệ thống điện cho giai đoạn 2026-2030 theo QHĐ 8.
  • Doanh thu mảng sản xuất cột điện thép dự báo tăng trưởng 10% trong năm 2024 và 2025 từ mức nền cao năm 2023. Cho năm 2026, HSC dự báo mảng này sẽ tăng trưởng 5% dựa trên dự báo tăng trưởng 10% của mảng xây dựng do sản phẩm chính của mảng sản xuất công nghiệp là cột điện thép.
  • Doanh thu mảng quản lý BĐS KCN dự báo đi ngang trong năm 2024-2025 do tỷ lệ lấp đầy của KCN Nomura Hải Phòng đã đã trên 90%.

… mặc dù mảng khai thác nickel khó có lãi

Trong khi mảng khai thác nickel chỉ đóng góp 15% LNTT của PC1 trong năm 2023 với tỷ suất LNTT đạt khoảng 13% (thấp hơn kế hoạch của Công ty ở mức 25% và thấp hơn dự báo của HSC ở mức 20%) trong bối cảnh giá nickel sụt giảm, tình hình năm 2024-2025 sẽ còn khó khăn hơn.

Tác động kép giữa nguồn cung tăng và nhu cầu giảm đối với nickel gần đây đã làm giá nickel trên sàn LME giảm xuống khoảng 16.200 USD/tấn (giảm 46% từ mức đỉnh vào tháng 1/2023, giảm 22% so với bình quân Q3/2023 và giảm 2% so với giá đóng cửa của năm 2023). HSC dự báo mức giá hiện tại sẽ làm mảng khai thác nickel của PC1 không có lãi nhiều.

Nguồn cung nickel bị ảnh hưởng khi Indonesia, quốc gia sản xuất nickel lớn, tăng 30% sản lượng trong năm ngoái, từ đó giúp thị phần của quốc gia này tăng lên 55% nhưng cao hơn đáng kể so với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu. Quốc gia này dự kiến sẽ tiếp tục cung cấp sản lượng nickel giá rẻ ra thị trường trong năm 2024.

Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ nickel lớn nhất thế giới (chiếm khoảng 50% sản lượng toàn cầu), đang chuyển sang sản xuất pin giá rẻ không chứa nickel và cobalt, từ đó khiến nhu cầu tiêu thụ nickel trong năm tới từ ngành công nghiệp xe điện yếu.

HSC giảm 27% giả định giá quặng nickel trong năm 2024-2025 và giả định mức giá này đi ngang cho năm 2026. Tại giả định mới, chúng tôi cho rằng mảng khai thác nickel của PC1 sẽ chỉ hòa vốn.

Điều chỉnh dự báo cho năm 2024-2025, đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2026

HSC điều chỉnh giảm 27% giả định giá bán bình quân của nickel (do mảng khai khoáng sinh lời không đáng kể trong giai đoạn 2024-2026) và giữ nguyên dự báo với các mảng kinh doanh khác. Chúng tôi giảm lần lượt 28% và 20% dự báo lợi nhuận cho năm 2024 và 2025 với lợi nhuận HĐKD cốt lõi dự báo tăng trưởng 131% trong năm 2024 (từ mức nền thấp năm 2023) sau đó tăng trưởng 44% trong năm 2025. Chúng tôi cũng đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2026 với mức lợi nhuận thuần tăng trưởng 26% và lợi nhuận HĐKD cốt lõi giai đoạn 2023-2026 dự báo tăng trưởng với tốc độ CAGR 61%.

 

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời