Cập nhật ETF – Các quỹ ETF tiếp tục bị rút vốn sau Tết

Một số quỹ ETF lớn bán ròng, quỹ Fubon ETF mua ròng

Các quỹ ETF lớn tại Việt Nam tiếp tục bị rút vốn mạnh trong tuần trước. Các quỹ ETF tại Việt Nam bị rút ròng tổng cộng khoảng 23,3 triệu USD (khoảng 558 tỷ đồng) so với rút vốn nhẹ 4 triệu USD trong tuần trước đó. Giá trị rút ròng vẫn cao trong tuần trước do quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (iShares ETF) và FTSE Vietnam ETF bán ròng lần lượt là 13,3 triệu USD và 8,1 triệu USD. Tuy nhiên, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục quỹ iShares ETF chỉ là 30% nên giá trị bán ròng thực tế trên thị trường Việt Nam từ các quỹ ETF lớn chỉ khoảng 14 triệu USD (khoảng 335 tỷ đồng). Hai quỹ DCVFM VN30 ETF và DCVFMVN Diamond ETF cũng bị rút ròng lần lượt 3,5 triệu USD và 0,3 triệu USD trong tuần trước. Trái lại, hai quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF và SSIAM VNFIN Lead ETF mua ròng không đáng kể, lần lượt 1,1 triệu USD và 0,8 triệu USD.

Top 3 quỹ ETF bị rút ròng mạnh nhất tuần trước bao gồm quỹ FTSE Vietnam ETF (bị rút 8,1 triệu USD), iShares ETF (bị rút 13,3 triệu USD; thực tế bị rút 4 triệu USD) và DCVFM VN30 ETF (bị rút 3,5 triệu USD). Ngược lại, chỉ có quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF (thu hút 0,8 triệu USD) thu hút được vốn trong tuần.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 1.459 tỷ đồng (khoảng 60,8 triệu USD) trong tuần trước, tăng mạnh 100,4% so với tuần trước đó (bán ròng 728 tỷ đồng (khoảng 30,3 triệu USD)). Khối ngoại mua ròng 2 ngày đầu trong tuần và bán ròng 3 ngày còn lại.

Theo ngành, khối ngoại mua ròng ngành Tài chính (không bao gồm ngành Ngân hàng) (1.879 tỷ đồng), trong khi bán ròng mạnh hầu hết các ngành, với 3 ngành bị bán ròng mạnh nhất bao gồm Dịch vụ tiêu dùng, Công nghiệp và Hàng tiêu dùng lần lượt 512 tỷ đồng, 509 tỷ đồng và 388 tỷ đồng (ngành Ngân hàng được tách biệt do có quy mô lớn nhất, chiếm 30% thị trường Việt Nam). Khối ngoại mua vào mạnh nhất trong tuần các cổ phiếu MSB, VHM, DGC, VIC, VRE, EVF, AAA, BID, GMD và VHC trong khi bán mạnh MWG, VPB, GEX, HPG, MSN, VGC, VND, SAB, HCM và DCM.

Cập nhật dòng vốn quỹ ETF tại ASEAN

Theo Bloomberg, các quỹ ETF tại một số quốc gia lớn tại ASEAN thu hút vốn ròng hoặc không thu hút vốn trong tuần trước. Theo đó, Singapore, Indonesia và Thái Lan lần lượt thu hút khoảng 35 triệu USD, 33 triệu USD và 2 triệu USD. Malaysia và Philipines không thu hút được vốn. Trái lại, chỉ có Việt Nam bị rút ròng 11 triệu USD trong tuần trước.

 

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

 

Trả lời