Cập nhật NVL – Kế hoạch hành động thực tế và khả thi hơn

Sự kiện: Xin ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch huy động vốn

NVL đã công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu của Công ty.

Giảm số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành

NVL dự định phát hành riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu (giảm từ 975 triệu cổ phiếu theo kế hoạch ban đầu) cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp (tối đa 5 nhà đầu tư). Giá phát hành hiện chưa xác định nhưng sẽ không thấp hơn 10.000đ/cp. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Đối với kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, NVL giảm số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành xuống 1,17 tỷ cổ phiếu từ 1,975 tỷ cổ phiếu với giá phát hành tối thiểu 10.000đ/cp. Cổ phiếu phát hành thêm (thông qua quyền mua) cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu phát hành thành công, số vốn khoảng 11.700 tỷ đồng từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nợ, chi trả tiền lương, chi phí hoạt động và triển khai dự án.

Ngoài ra, Công ty vẫn đang duy trì chương trình ESOP năm 2023. Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành tối đa 1,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành tối thiểu 10.000đ/cp.

Nghị quyết HĐQT về việc sử dụng BĐS làm tài sản đảm bảo

Ngoài ra, NVL cũng đã ban hành nghị quyết HĐQT về việc sử dụng một số BĐS tại TP.HCM làm tài sản đảm bảo để công ty con – Công ty TNHH Delta Valley – Bình Thuận – có thể thực hiện nghĩa vụ với khách hàng trong hợp đồng mua bán (điều khoản cụ thể không được công bố) tại dự án NovaWorld Phan Thiết trị giá khoảng 2.800 tỷ đồng.

Quan điểm của HSC: Chúng tôi cho rằng kế hoạch điều chỉnh sẽ thực tế và khả thi hơn do việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể gặp ít khó khăn hơn so với việc tìm kiếm cổ đông chiến lược trong giai đoạn Công ty gặp nhiều khó khăn hiện nay.

Động thái này thể hiện cam kết của cổ đông lớn và người sáng lập Công ty với các bên liên quan. Nếu được triển khai tốt, HSC tin rằng đợt phát hành có thể đem lại nguồn vốn đáng kể giúp Công ty nối lại nhiều hoạt động. Chúng tôi chờ đợi kết quả của kế hoạch phát hành này, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2024.

Ngoài ra, HSC đánh giá việc sử dụng BĐS tại TP.HCM làm tài sản đảm bảo cho các hoạt động tại dự án Novaworld Phan Thiết là một động thái kịp thời & tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai trở lại toàn bộ dự án có thể cần nguồn vốn lớn từ bên ngoài cùng sự hợp tác với nhiều bên, điều này sẽ tạo ra những thách thức tiềm ẩn trong ngắn hạn.

HSC đang xem xét lại khuyến nghị và giá mục tiêu

HSC đang xem xét lại khuyến nghị và giá mục tiêu đối với NVL

 

 

Nguồn: Research HSC
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán
Sử dụng dịch vụ: TƯ VẤN CHUYÊN SÂU
Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời