[GMD] – Thoái vốn thành công cảng Nam Hải ngày 15/3/2024

  • GMD thông báo đã chuyển nhượng toàn bộ 99,98% cổ phần tại cảng Nam Hải vào ngày 15/3/2024. Chúng tôi cho rằng lợi nhuận từ thoái vốn dự kiến sẽ được hạch toán trong Q1/2024 mặc dù thông tin chi tiết chưa được công bố.
  • Tuy nhiên, HSC kỳ vọng GMD sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong Q1/2024, nhờ sự kết hợp giữa lợi nhuận HĐKD cốt lõi tăng trưởng tích cực và nhu cầu phục hồi, với sự hỗ trợ từ Gemalink và khoản lợi nhuận không thường xuyên từ thoái vốn cảng Nam Hải.
  • Sản lượng hàng hóa qua cảng Gemalink (GMD sở hữu 65% cổ phần) tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 121% so với cùng kỳ trong 2 tháng đầu năm 2024 nhờ nhu cầu cải thiện và đóng góp của các tuyến dịch vụ mới từ Q4/2023. HSC hiện khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 87.500đ (tiềm năng tăng giá 14%).

Sự kiện: Thoái vốn thành công cảng Nam Hải

Ngày 15/3/2024, GMD thông báo đã ký kết thành công hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 99,98% cổ phần tại cảng Nam Hải cho một nhà đầu tư. Thông tin chi tiết về việc chuyển nhượng và lợi nhuận từ giao dịch này vẫn chưa được công bố. HSC dự kiến lợi nhuận từ thoái vốn sẽ được ghi nhận trong Q1/2024 với LNST dự báo đạt 100-200 tỷ đồng.

Tóm tắt thông tin cảng Nam Hải

Cảng Nam Hải đã hoạt động được 15 năm từ tháng 2/2009. Nếu hoạt động hết công suất thiết kế (150.000 TEU/năm), cảng này sẽ đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận của GMD lần lượt khoảng 100 tỷ đồng và 20 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, cảng này ghi nhận lỗ trong năm 2023 do GMD đã chuyển toàn bộ tàu của mình từ cảng Nam Hải sang cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 sau khi cảng mới này đi vào hoạt động.

Do đó, GMD đã lên kế hoạch thoái vốn toàn bộ cổ phần mình sở hữu tại cảng Nam Hải để tối ưu hóa tài sản. Theo tìm hiểu của chúng tôi, HSC được biết GMD đã bán Nam Hải cho CTCP Nhật Việt (Vietsun Corporation, không niêm yết), một công ty vận tải biển nội địa. HSC ước tính LNST từ giao dịch này đạt khoảng 100-200 tỷ đồng.

HQKD Q1/2024 tích cực nhờ nhu cầu hồi phục và có được thu nhập không thường xuyên

Lưu ý, Q1/2023 là đáy của ngành cảng biển khi các thị trường xuất khẩu chủ chốt của Việt Nam cắt giảm mạnh đơn hàng do hàng tồn kho cao và nhu cầu kém tích cực. Do đó, HSC kỳ vọng sản lượng hàng hóa qua cảng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong Q1/2024 từ mức nền thấp của năm ngoái:

  • Cảng Gemalink (GMD sở hữu 65% cổ phần) đã tiếp nhận xử lý 232.000 TEU hàng hóa trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 121% so với cùng kỳ. HSC dự báo sản lượng hàng hóa qua cảng này trong Q1/2024 đạt 352.000 TEU (tăng 110% so với cùng kỳ). Mức tăng trưởng ấn tượng này có được nhờ nhu cầu hồi phục và thị phần gia tăng khi cảng Gemalink (GIL) tiếp nhận thêm tàu mới từ các cảng khác kể từ Q4/2023.
  • Theo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA), các cảng của GMD tại Hải Phòng ước tính tiếp nhận xử lý 179.000 TEU hàng hóa trong Q1/2024, tăng 27% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu cải thiện.

Nhờ sản lượng hàng hóa qua cảng tăng trưởng mạnh mẽ, HSC dự báo lợi nhuận HĐKD cốt lõi của GMD sẽ đạt 240-280 tỷ đồng (tăng 19%-38% so với cùng kỳ). Nói chung, sau khi việc thoái vốn cảng Nam Hải hoàn tất và được hạch toán trong Q1/2024, chúng tôi ước tính lợi nhuận thuần của GMD sẽ tăng mạnh trong khoảng 340-480 tỷ đồng (tăng 68%-138% so với cùng kỳ).

Nguồn vốn thu được từ việc thoái vốn sẽ giúp GMD tài trợ cho dự án cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3. GMD dự kiến khởi công xây dựng dự án này trong nửa đầu năm 2024 với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng. Khi hoàn thành vào nửa đầu năm 2025, tổng công suất của cảng Nam Đình Vũ sẽ đạt 2 triệu TEU hàng hóa, tăng 67% so với mức hiện tại.

Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng, dự báo và giá mục tiêu

Lưu ý, HSC chưa tính đến thương vụ thoái vốn này trong mô hình dự báo lợi nhuận. Do đó, chúng tôi nhận thấy lợi nhuận của GMD trong năm 2024 có khả năng vượt dự báo hiện tại vì thương vụ thoái vốn này giúp GMD tạo ra thu nhập không thường xuyên và giảm tỷ lệ nợ tại dự án Nam Đình Vũ giai đoạn 3.

Do thiếu thông tin chi tiết về việc thoái vốn nên HSC hiện giữ nguyên dự báo, khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 87.500đ (tiềm năng tăng giá 14%).

Cho năm 2024, HSC dự báo lợi nhuận thuần của GMD đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, giảm 51% do không còn khoản lợi nhuận từ thoái vốn cảng Nam Hải Đình Vũ (1,4 nghìn tỷ đồng) trong năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận HĐKD cốt lõi sẽ tăng trưởng 37% nhờ sự phục hồi của cảng Gemalink. Cho giai đoạn 2024-2026, lợi nhuận HĐKD cốt lõi dự báo tăng trưởng với tốc độ CAGR là 27%.

Nguồn: Research HSC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Sử dụng dịch vụ: QUẢN LÝ TÀI SẢN

Trả lời