Cập nhật PNJ – Lợi nhuận tháng 10 tăng 32%, vượt kỳ vọng

Sự kiện: Công bố KQKD tháng 10/2023

Lợi nhuận thuần tháng 10/2023 tăng 32% đạt 193 tỷ đồng với doanh thu thuần tăng 2% đạt 3.008 tỷ đồng. HSC cho rằng lợi nhuận tăng trưởng
mạnh nhờ cơ cấu sản phẩm hiệu quả hơn và lãi tiền gửi tăng. Lợi nhuận thuần thực hiện tháng 10/2023 cao hơn 12% so với dự báo của chúng tôi.

Doanh thu bán lẻ tăng nhẹ 1% trong khi doanh thu bán buôn vẫn kém tích cực, giảm 39%. Doanh thu vàng miếng duy trì đà tăng mạnh 31%. Tỷ suất
lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể nhờ cơ cấu sản phẩm hiệu quả hơn.

LNTT tháng 10/2023 tăng 88% so với cùng kỳ đạt 183 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 751 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Cả mảng đường & sữa đậu nành đều có kết quả tốt trong tháng 10. Doanh thu thuần mảng đường đạt 306 tỷ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ, do sản lượng đường tiêu thụ tăng 127% so với cùng kỳ đạt 14.000 tấn, trong khi LNTT đạt 100 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần mảng sữa đậu nành tăng 11% so với cùng kỳ đạt 294 tỷ đồng với sản lượng tiêu thụ tăng 4% so với cùng kỳ đạt 15,8 triệu lít và LNTT tăng lên 70 tỷ đồng từ 46 tỷ đồng trong tháng 10/2022.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của QNS đạt 8.500 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. LNTT tăng 72% so với cùng kỳ đạt 1.900 tỷ đồng, cao hơn 10% so với dự báo của chúng tôi ở mức 1.735 tỷ đồng.

Tác động: HSC nâng dự báo giai đoạn 2023-2025
HSC tăng 8-11% dự báo lợi nhuận thuần giai đoạn năm 2023-2025 lên lần lượt 2.155 tỷ đồng (tăng trưởng 68% so với năm 2022), 2.403 tỷ đồng (tăng trưởng 12% so với năm 2023) và 2.592 tỷ đồng (tăng trưởng 8% so với năm 2024) chủ yếu sau khi tăng 12-16% dự báo LNTT mảng đường. Trong khi đó, HSC gần như giữ nguyên dự báo đối với mảng sữa đậu nành. Dự báo EPS cho năm 2023-2025 của chúng tôi cao hơn 23-42% so với bình quân
dự báo thị trường.

Định giá và khuyến nghị
Sau khi điều chỉnh tăng dự báo, HSC tăng 7% giá mục tiêu lên 64.600đ. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua vào đối với QNS với tiềm năng tăng giá 37%.
QNS đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 6,1 lần, thấp hơn 0,9 độ lệch chuẩn (26%) so với bình quân từ tháng 1/2017 ở mức 8,1 lần. P/E dự phóng năm 2024 của QNS rẻ hơn 54% so với các công ty cùng ngành.

Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu cũng trong xu hướng tăng

Chi phí bán hàng & quản lý tăng 13,6% so với cùng kỳ lên 320 tỷ đồng, sát với mức tăng trưởng lợi nhuận gộp. Theo đó, tỷ lệ chi phí bán hàng & quản
lý/doanh thu tăng lên 10,7% (từ 9,5% trong tháng 10/2022). Do tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện mạnh hơn so với mức tăng của tỷ lệ chi phí bán hàng &
quản lý/doanh thu, tỷ suất EBIT tháng 10/2023 đã tăng lên 8,1% (từ 7,6% trong tháng 10/2022). EBIT tăng 10% so với cùng kỳ đạt 245 tỷ đồng (từ 222 tỷ đồng trong tháng 10/2022) và là động lực chính hỗ trợ lợi nhuận.

Mặc dù Công ty không công bố BCTC đầy đủ nhưng HSC cho rằng lãi tiền gửi tăng là động lực lớn thứ hai đóng góp vào lợi nhuận. Lãi Q3/2023 tăng gấp 13 lần lên 24 tỷ đồng nhờ số dư tiền gửi ngân hàng tại thời điểm cuối Q3/2023 tăng hơn gấp đôi đạt 990 tỷ đồng.

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào và giá mục tiêu là 95.700đ
Cho năm 2023, HSC hiện dự báo doanh thu thuần đạt 31.756 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ và lợi nhuận thuần đạt 1.874 tỷ đồng, tăng trưởng 3,5%.
Chúng tôi duy trì dự báo, khuyến nghị Mua vào và giá mục tiêu là 95.700đ. Định giá của PNJ vẫn rẻ với P/E trượt dự phóng 1 năm là 12,6 lần, thấp hơn
1,4 độ lệch chuẩn so với bình quân từ năm 2019.

 

Nguồn: Research HSC
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo này, Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC. X-TEAM trích đăng báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. X-TEAM sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

Sau đó, mời bạn 

MỞ TÀI KHOẢN chứng khoán

Trả lời