Bản tin theo dấu giao dịch cổ đông nội bộ tuần 15/08-23/08/2020

“Những người nội bộ có thể bán cổ phiếu của họ với bất kỳ lý do nào, nhưng họ mua chúng chỉ bởi một lý do duy nhất: họ nghĩ rằng giá cổ phiếu sẽ tăng” (Peter Lynch).

X-Team kính gởi anh/chị dữ liệu giao dịch của cổ đông nội bộ trong tuần từ 15/08 – 23/08/2020 với một số điểm nổi bật.

 

1/ Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HOSE)

Ở mục đăng ký mua, có 10/388 DN trên HOSE có cổ đông nội bộ đăng ký mua.
    Đáng chú ý có: NHH, AAA, VNM là những DN có tỷ lệ đăng ký mua trên số freefloat và lượng cổ phiếu lưu hành lớn.
Ở mục đăng ký bán, có 7/388 DN trên HOSE có cổ đông nội bộ đăng ký bán.
   Đáng chú ý có: TMS, CVT, IMP là những DN có tỷ lệ đăng ký bán trên số freefloat và lượng cổ phiếu lưu hành lớn.

Chi tiết giao dịch của LCG, FDC 

 

2/ Sở GDCK Hà Nội (HNX)

Ở mục đăng ký mua, có 7/360 DN trên HNX có cổ đông nội bộ đăng ký mua.

 

Ở mục đăng ký bán, có 1/360 DN trên HNX có cổ đông nội bộ đăng ký bán. 

 

   CHI TIẾT CÁC GIAO DỊCH DỮ LIỆU LỊCH SỬ VUI LÒNG

CLICK VÀO ĐÂY

 

LƯU Ý BỔ SUNG
Cố đông nội bộ là ai?                                             

Cổ đông nội bộ bao gồm bao gồm 3 nhóm chính:

 • Nhóm HĐQT và người liên quan: Chủ tịch, Thành viên HĐQT, Tổng, phó tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng…
 • Nhóm cổ đông lớn của công ty, Quỹ đầu tư, công ty đầu tư tài chính,..
 • Mua/ Bán cổ phiếu quỹ”

Dữ liệu giao dịch cổ đông nội bộ có ý nghĩa gì?                                    

Việc theo dõi được các giao dịch cổ đông nội bộ sẽ mang lại một số lợi ích, trong đó, theo Oneil:

 • Tiêu chí I (Institutional) trong CANSLIM, một mã cổ phiếu cần bảo trợ của các nhà đầu tư tổ chức, cổ đông nội bộ, để tăng giá, thể hiện qua việc tăng mua vào.
 • Một lưu ý khác của Oneil, DN liên tục mua lại cổ phiếu quỹ điều này làm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hàm ý công ty sẽ có danh số và lợi nhuận tốt trong tương lai

Ngoài ra, để thông tin thêm, xin vui lòng liên hệ

(1) Hướng dẫn bổ sung về CANSLIM

(2) Mở TK giao dịch chứng khoán tại HSC

Nông Quốc Phương Anh – Phòng môi giới X-TEAM – một thành viên của HSC

  • Facebook: Phuong Anh HSC
  • Skype: phuonganh.mnm
  • Phone/ Zalo: 0906.808.501

Lưu ý                                      

Dữ liệu này là một sản phẩm của Phòng môi giới X-Team, một thành viên của HSC. Mục đích của báo cáo là cung cấp những thông tin, số liệu liên quan đến phương pháp đầu tư CANSLIM của William O’Neil – ứng dụng tại TTCK Việt Nam, dựa trên nguồn dữ liệu đầu vào của FireAnt.

Các thông tin trong file dữ liệu này không mang tính chất mời chào hay mua bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. Nhà đầu tư cần có quyết định của riêng mình dựa trên tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư cụ thể.

Chỉnh sửa bài viết ‹ X-TEAM — WordPress

Trả lời