LIÊN KẾT XUẤT BẢN

Hoạt động LIÊN KẾT XUẤT BẢN là một hoạt động mở rộng trong hệ sinh thái của X-Team, ở đó chúng tôi đóng vai trò là một mắt xích quan trọng quá trình tạo ra những cuốn sách, là cầu nối giữa​ tác giả và bạn đọc, thông qua các hoạt động:
    • Kết nối với các tác giả
    • Kết nối​ mua bản quyền dịch thuật trực tiếp từ các tác giả nổi tiếng hoặc nhà xuất hàng đầu trên thế giới.
    • ​Kết nối với đội ngũ dịch thuật
    • Liên kết với ​các NXB tại Việt Nam, các nhà in uy tín

Đ​ tạo​ ra sản phẩm cuối cùng là ​SÁCH​​.​