LIÊN KẾT XUẤT BẢN

LIÊN KẾT XUẤT BẢN là một hoạt động mở rộng trong hệ sinh thái của X-TEAM, được thực hiện bởi PHAMLEMINH CO., LTD – đối tác của X-TEAM. Trong hoạt động này, PLM đóng vai trò là một mắt xích quan trọng quá trình tạo ra những cuốn sách, là cầu nối giữa​ tác giả và bạn đọc, thông qua các hoạt động:
    • Kết nối với các tác giả
    • Kết nối​ mua bản quyền dịch thuật trực tiếp từ các tác giả nổi tiếng hoặc nhà xuất hàng đầu trên thế giới.
    • ​Kết nối với đội ngũ dịch thuật
    • Liên kết với ​các NXB tại Việt Nam, các nhà in uy tín

Đ​ tạo​ ra sản phẩm cuối cùng là ​SÁCH​​.​