THÔNG TIN LIÊN HỆ

X − TEAM
PHÒNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN NGUYỄN VĂN TRỖI 2
Một phòng môi giới chứng khoán thuộc Khối Khách Hàng Cá Nhân (RCD) của CTCK TP. HCM – HSC
Tầng 12, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai , Quận 1, TP.HCM
Hotline: 0961 868 823

Hoặc để lại thông tin

Tại đây!